Tidningen Sjukhusfysikern

Sjukhusfysikern ges ut fyra gånger per år (mars, juni, september och december) med mål att sprida relevant och aktuell information till medlemmarna i SSFF. Sjukhusfysikern har getts ut i pappersformat sedan 1978. Nu trycks och distribueras den av Naturvetarnas kansli, vilka även står för kostnaderna med tidningen. För information om vad som publiceras, se Policy för utgivning av sjukhusfysikern

Bidrag till kommande nummer skickas till redaktor@sjukhusfysiker.se

Nedan kan du hitta alla (digitala) utgåvor av tidningen Sjukhusfysikern.

Nummer 2, 2024

Nummer 1, 2024

 

Nummer 4, 2023

Nummer 3, 2023

Nummer 2, 2023

Nummer 1, 2023

 

Nummer 4, 2022

Nummer 3, 2022

Nummer 2, 2022

Nummer 1, 2022

 

Nummer 4, 2021 

Nummer 3, 2021 

Nummer 2, 2021

Nummer 1, 2021

 

Nummer 4, 2020

Nummer 3, 2020

Nummer 2, 2020

Nummer 1, 2020

 

Nummer 4, 2019

Nummer 3, 2019

Nummer 2, 2019

Nummer 1, 2019

 

Nummer 4, 2018

Nummer 3, 2018

 

Nummer 2, 2018

Nummer 1, 2018

Nummer 4, 2017

Nummer 3, 2017

Nummer 2, 2017

Nummer 1, 2017

Nummer 4, 2016

Nummer 3, 2016

Nummer 2, 2016

Nummer 1, 2016

Nummer 4, 2015

Nummer 3, 2015

Nummer 2, 2015

Nummer 1, 2015