Förbundet

Historik

Sveriges Sjukhus - och Hälsofysikers förbund bildades 1954.  1961 delades det i Svensk förening för Radiofysik och Radiofysikerförbundet. 1976 bildades Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) som en sektion i dåvarande Naturvetareförbundet (numera Naturvetarna). Radiofysikerförbundet lades ned året efter. Förbundet har bland annat arbetat med behörighetsfrågan vilket 1998 ledde fram till att sjukhusfysiker blev ett legitimationsyrke.

Nuvarande verksamhet

Det fackliga förbundet SSFF utgör en professionsförening inom Naturvetarna (SACO) och är medlemmar i European Federation of Organisations for Medical Physics (EFOMP). SSFF skall ej förväxlas med den vetenskapliga föreningen, Svensk Förening för Radiofysik, som utgör en sektion av läkaresällskapet.

Förbund och förening samarbetar i frågor som rör yrkets och ämnets utveckling. Föreningen ansluter även icke sjukhusfysiker, medan förbundet endast organiserar sjukhusfysiker eller blivande sjukhusfysiker. Ett fortbildningsprogram har etablerats som stöd för klinisk utveckling under hela karriären. Vidare har en kompetensstege med specialistbehörighet föreslagits av förbundet. Nuvarande arbete fokuseras på att förankra och genomföra kompetensstegen. Ett annat pågående projekt är att förbättra löneprocessen och lönesättningen för sjukhusfysiker.

Informationskanaler

Förbundet underhåller denna hemsida samt utger en medlemstidning, Sjukhusfysikern, med 4 nummer om året. En Adresslista över personer verksamma inom sjukhusfysik och radiofysik hålls uppdaterad på hemsidan för att underlätta kommunikation. En e-postlista finns också för grupputskick till alla medlemmar i förbundet.