CPD och ST

På dessa sidor får du information om CPD och ST-programmet

Ny mall för rapportering av CPD-poäng

From augusti 2014 finns en ny mall där det finns möjlighet att rapportera poäng från specialistkurser. 

Regler kring ST-kurser

Det krävs totalt 63 specialistpoäng (ST-poäng) under hela utbildningen. Kursrådet (KR) granskar och bedömer om en kurs skall klassas som specialistkurs. Aktuella specialistkurser listas här.

Kursrådet kan också granska kurser genom förfrågan från enskild ST-fysiker. Detta skall ske i god tid innan kursen ges eller i vissa speciella fall i efterhand. Kursbeskrivning måste bifogas.

Poängsättningen skiljer sig från CPD-kurser, man får 7 poäng per fullständig kursdag och det krävs kunskapskontroll i form av ett seminarium lokalt på den egna arbetsplatsen. Därefter skall presentationen eller sammanfattning av den tillsammans med ett intyg från handledaren om specialistkurs skickas elektroniskt till Kursrådet. Observera att en kurs som rapporteras som specialistkurs inte också får rapporteras som CPD-kurs. Läs mer under Specialistkurser.

För att förtydliga poängsättningen redovisas olika poängsatser för den specialistklassade kursen  Strålningsdosimetri vid röntgendiagnostik och interventionell radiologi. Kursen ges både som en del av forskarutbildningen och som en CPD och specialistkurs. Beroende på hur du deltar blir poängen olika:

  • Du går kursen som doktorand (3 föreläsningsdagar samt ett projektarbete): 3 HP
  • Du går kursen som CPD-deltagare (2 föreläsningsdagar, 12 föreläsningar, ingen kunskapskontroll): 12 CPD-poäng
  • Du går kursen som ST-kurs (2 föreläsningsdagar, seminarium på egna arbetsplatsen): 14 ST-poäng
  • Du går kursen som forskarutbildningskurs men vill registrera CPD-poäng (3 föreläsningsdagar samt projektarbete): 3 HP och 30 CPD eller 14 ST-poäng

De nya reglerna beskrivs i Målbeskrivningen