Kursrådet

Kursrådet är sammansatt av erfarna sjukhusfysiker som representerar olika ämnesområden. Kursrådet svarar för driften av ST-programmet, dvs registrerar påbörjade ST och följer din utveckling till dess du blir registrerad som specialist. En central uppgift för kursrådet är att validera specialistkurser.

Sekreteraren i kursrådet är den person som du ska kommunicera med i alla frågor som rör dina kurser och CPD relaterade frågor. De dokument du ska kommunicera med är det inledande kontraktet, din årliga CPD sammanställning samt ditt avslutande intyg. Du kan alltid nå sekreteraren på kursradet@sjukhusfysiker.se

 Kursrådet består av:

 • Birgitta Hansson, Kursrådets sekreterare
  Stockholm
 • Gudrun Alm Carlsson (röntgen)
  Linköping
 • Sofie Wickström (nuklearmedicin)
  Stockholm
 • Johan Olsrud (MR)
  Lund
 • Michael Sandborg (röntgen)
  Linköping
 • Jakob Eriksson (strålterapi)
  Jönköping