CPD

CPD står för continous professional development och syftar till att ge den enskilde sjukhusfysikern tillgång till adekvat fortbildning under hela sin karriär. Den övergripande målsättningen är att erbjuda en bred och välstrukturerad professionell och personlig utveckling i samklang med verksamhetens kompetensbehov.

Målsättning

De utbildningsaktiviteter som arrangeras av institutioner, företag och sjukhusfysiker är av god kvalitet och omfattning. Målsättningen med programmet är att formalisera dessa aktiviteter.

CPD programmet skall:

 • Förklara värdet och behovet av ett CPD program för sjukhusfysiker och arbetsgivare.
 • Vägleda sjukhusfysikern och tydliggöra de behov och möjligheter som finns till stöd för den professionella utvecklingen.
 • Tillhandahålla ett allmänt accepterat krediteringssystem som tydliggör den enskildes professionella utveckling.
 • Verka för högsta möjliga professionella standard för dess deltagare.
 • Definiera och utveckla sjukhusfysikerns roll och status i yrkeslivet.

Deltagare

Programmet riktar sig till legitimerade sjukhusfysiker men enskilda utbildningsaktiviteter står öppna för andra yrkeskategorier.

CPD-aktiviteter

Den viktigaste aspekten av aktiviteter är resultatet, inte aktivitetens tidsomfattning.

Följande poäng ska ses som riktlinjer.

 • Fortbildningsaktiviteterna ska årligen omfatta minst 50 poäng räknat som ett medelvärde över 5 år.
 • Inriktningen på aktiviterna ska ge en bred bas för utveckling av individen
 • 50% poängen bör vara inriktade på den egna specialiteten inom medicinsk strålningsfysik
 • 30% av poängen bör syfta till att bredda kunskaperna inom anslutande arbetsområden inom medicinsk strålningsfysik
 • 20% av kurspoängen bör vara ämnade att öka allmänbildning och livserfarenhet, t.ex ledarskap, relationshantering, ekonomi eller språk.

Central administration av CPD-poäng och utbildningsaktiviteter

Efter genomgång av de årliga sammanställningarna meddelar kursrådet varje deltagare om sammanställningen accepterats eller om rådet gjort förändring i de tilldelade poängen. Kursrådet sammanfattar enskilda deltagares poängsumma med 5 års intervall.

Administration - Ekonomi

Kursrådet sammanträder minst en gång per år för handläggning av inkomna sammanställningar av CPD-poäng för dem som deltar i programmet samt för att hantera drift och utveckling av CPD-systemet.

Övriga ärenden så som t.ex uppdatering av kurskatalog och anpassning av kursutbud efter medlemmarnas önskemål handläggs genom distansmöten.

Kursrådet rapporterar till, och begär medel för drift av systemet från, styrelserna för SSFF och SFfR. Dessa fastställer de ekonomiska ramarna för verksamheten.

Godkännande av utbildningsaktiviteter

Kursrådets uppgift är att underhålla en programkatalog med aktiviteter för respektive disciplin inom yrket. Detta innefattar bl.a att aktivt söka kompetenta utbildningsorgan. Programkatalogen ska underlätta en fortgående förbättring av de beskrivna utbildningsaktiviteterna samt tjäna som en dynamisk bas för medlemmarnas CPD aktiviteter.

 • Enstaka utbildningsaktivitet anmäls till kursrådets sekreterare enligt  mall för enstaka utbildningsaktivitet
 • Återkommande utbildningsaktivitet anmäls till kursrådets sekreterare enligt  mall för återkommande utbildningsaktivitet 

Programmet är framtaget i samarbete mellan Svenska sjukhusfysikerförbundet (SSFF) och Svensk förening för Radiofysik (SFfR)