Sjukhusfysikern nr 2, 2024

Nytt nummer av sjukhusfysikern är ute! Tidningen finns att läsa här.