Övriga kurser: ESMRMB (MR)

Här listas aktuella CPD-kurser arrangerade av ESMRMB. Information om kurserna nås genom http://www.esmrmb.org (klicka på ”Lectures on MR” eller ”School of MRI” och sedan ”Courses”). Dubbla poäng erhålls om kurs utförs med kunskapskontroll. Se även workshops arrangerade av ISMRM: http://www.ismrm.org/meetings-workshops/future-ismrm-workshops

School of MRI

  •    MR Imaging of the abdomen  (Program saknas)
    12-14 september 2019, Barcelona
  •     Clinical fMRI & dMRI  (Program saknas)
    September 2019, Cardiff
  • MR Imging of the muscolosceletal system  (Program saknas)
    24-26 oktober 2019, Barcelona