Anmälan Nationellt möte om sjukhusfysik 2017

OBS: Kontrollera att fakturaadressen är korrekt! Om adressen måste rättas så tillkommer 100:- på avgiften.

Företagsutställning i samband med mötet kostar 15000 kr. I detta ingår en utställningsplats bestående av ett bord och 1-2 stolar med plats för roll-up bakom, el och wifi, samt möteskostnaderna för en person (anmälaren) inklusive logi och samtliga måltider under mötestiden (15-17/11). Ytterligare personer som tillhör samma utställare anmäler sig som deltagare på mötet.

Studerande eller forskarstuderande med accepterat inskickat abstract får 50% rabatt på möteskostnaden (gäller ej ev. kursavgift)
Observera: Kursen Odontologisk strålningsfysik och diagnostik startar kl 10.00 den 14/11
Mötet kommer att delas upp i parallella sessioner på torsdagen. Välj vilket ämnesområde du tror att du vill delta i (ej bindande):
I anslutning till Steam Hotel ligger actionbadet Kokpunkten. För de som utöver hotellets SPA (ingår i anmälan) önskar besöka Kokpunkten på onsdag em/kväll så finns möjlighet att göra det till rabatterat pris (156 kr exkl. moms - bekostas av deltagaren personligen). Platserna måste förbokas, notera nedan om du avser att delta i detta.

OBS: Som medlem i organisations- eller programkommittén deltar du utan kostnad på nationella mötet. Ev kurs samt resa bekostas dock själv.

OBS: Som inbjuden föreläsare/moderator deltar du utan kostnad på nationella mötet. Även resor till och från mötet ingår - dessa beställs via Akademikerresor (ange Svenska Sjukhusfysikerförbundet / Annie Olsson som referens).

OBS: Som kursföreläsare deltar du utan kostnad på kursen (inkl. logi och måltider). Även resor till och från kursen ingår - dessa beställs via Akademikerresor (ange Svenska Sjukhusfysikerförbundet / Annie Olsson som referens).

OBS: Som kursarrangör deltar du utan kostnad på kursen samt nationella mötet (logi och måltider). Även resor till och från kursen ingår - dessa beställs via Akademikerresor (ange Svenska Sjukhusfysikerförbundet / Annie Olsson som referens).

OBS: Som pristagare bekostas nationella mötet av Svensk förening för Radiofysik. Kontakta styrelsen för hjälp med fakturaadress och resebokning.

OBS: Som studerande/forskarstuderande med accepterat abstract får du 50% rabatt på möteskostnaden (dock ej ev. kursavgift)

Viktig information

Klicka på knappen nedan för att registrera din anmälan. Anmälan är bindande. Det går dock bra att byta sin plats till en annan person.

VIKTIGT: Kontrollera att du får ett bekräftelsemail på din anmälan! Om du inte får det - kontakta Organisationskommittén snarast. Det är särskilt viktigt att ni kontrollerar detta om ni befinner er på domänen vgregion.se eftersom det tidigare varit problem att anmäla sig därifrån!

Vid frågor: kontakta organisationskommittén.

Mötet har en egen Facebook-sida!

Observera: vid anmälan efter 13/9 tillkommer 1000 kr (exkl moms) på priset!