Nationellt möte om sjukhusfysik 2020

Uppdatering angående Nationellt möte om Sjukhusfysik 2020

Beklagligt nog men kanske föga förvånande under rådande omständigheter kommer årets Nationella möte om Sjukhusfysik i sin traditionella form att skjutas upp till hösten 2021. 

Som alternativ till det traditionella mötet anordnas istället en kostnadsfri digital sammankomst den 19 november 2020. I anslutning till mötet erbjuds även en digital kurs i Persondosimetri (8 CPT) - 17 november. Se kursbeskrivningen för information om anmälan.

Samtliga inskickade abstracts har blivit väl mottagna av programkommittén som kommer att ta enskild kontakt med berörda parter angående upplägget av årets möte. 

 

Programöversikt Nationellt möte om Sjukhusfysik 2020, 19 november 2020

 

Med vänlig hälsning,

Organisations- och programkommittén, på uppdrag av 

Svenska sjukhusfysikerförbundet och Svensk Förening för Radiofysik