Nationellt möte om sjukhusfysik 2017

Välkommen till årets Nationella möte om sjukhusfysik! Mötet firar i år 10 år och kommer denna gång att hållas 15-17 november på alldeles nybyggda Steam Hotel i Västerås. Mer information kommer efterhand att publiceras på den här sidan.

Anmälan

Anmälan görs här.

En lista på anmälda deltagare finns här!

Program

Ett preliminärt program (kan komma att ändras) finns här!

Abstracts

Ta chansen att presentera ditt arbete på Nationella mötet! Mer information finns här.

Kurser

2 st ST/CPD-kurser arrangeras 14-15 november:

Kontakt

Programkommittén nås via Karin Åberg

Organisationskommittén nås via Caroline Adestam Minnhagen